Вести, Германија во германскиот јазик

Мисија

е да обезбеди вести и информации во апсолутно чиста форма.

Не само проценки вести

Можете да ја форма вашиот став за вести, уредници на никој начин не се обидува да се наметне на читателите на мислење. Во исто време, ние сме секогаш среќни кога Ќе го напуштите вашиот коментари на објавените вести и да учествува во дискусиите. Употребата на било какви материјали испратени на веб-сајтот. дозволени само со согласност на носителот на правото што е предмет на објавување на линк до изворот. Сите права за објавени материјали на страницата се заштитени според германскиот закон. Домен името на сопственикот: Компанија: оператор Потврдата за регистрација Адреса

About